Thống kê Covid

All countries
162,303,342
Confirmed
Updated on 14 May, 2021 18:26
All countries
141,218,507
Recovered
Updated on 14 May, 2021 18:26
All countries
3,365,663
Deaths
Updated on 14 May, 2021 18:26

Dữ liệu toàn cầu

All countries
162,303,342
Ca
Updated on 14 May, 2021 18:26
All countries
141,218,507
Phục hồi
Updated on 14 May, 2021 18:26
All countries
3,365,663
Tử vong
Updated on 14 May, 2021 18:26
spot_img

TIÊU ĐIỂM TRONG TUẦN

DỮ LIỆU COVID THỜI GIAN THỰC

Quốc gia
Số ca mắc
Tử vong
Hồi phục
Số ca lưu hành
USA
33,630,333
598,596
26,668,606
6,363,131
India
24,360,610
265,976
20,408,080
3,686,554
Brazil
15,436,827
430,596
13,979,329
1,026,902
France
5,841,129
107,250
4,999,079
734,800
Turkey
5,095,390
44,301
4,894,024
157,065
Russia
4,922,901
115,116
4,537,634
270,151
UK
4,446,824
127,668
4,260,169
58,987
Italy
4,146,722
123,927
3,683,189
339,606
Spain
3,604,799
79,339
3,297,340
228,120
Germany
3,578,313
86,398
3,259,000
232,915
Argentina
3,242,103
69,254
2,891,435
281,414
Colombia
3,067,879
79,760
2,874,656
113,463
Poland
2,849,014
71,311
2,589,277
188,426
Iran
2,732,152
76,433
2,196,197
459,522
Mexico
2,375,115
219,901
1,895,483
259,731
Ukraine
2,143,448
47,620
1,832,601
263,227
Peru
1,873,316
65,316
1,720,665
87,335
Indonesia
1,734,285
47,823
1,592,886
93,576
Czechia
1,651,178
29,857
1,588,346
32,975
South Africa
1,605,252
55,012
1,520,878
29,362
Netherlands
1,589,282
17,423
1,351,998
219,861
Canada
1,316,245
24,860
1,217,137
74,248
Chile
1,273,516
27,647
1,208,396
37,473
Iraq
1,132,092
15,883
1,028,627
87,582
Philippines
1,131,467
18,958
1,053,523
58,986
Romania
1,070,605
29,413
1,022,029
19,163
Sweden
1,037,126
14,275
878,189
144,662
Belgium
1,026,473
24,645
905,973
95,855
Pakistan
873,220
19,384
780,438
73,398
Portugal
841,379
16,999
802,285
22,095
Israel
839,079
6,380
831,950
749
Hungary
796,390
29,041
608,891
158,458
Bangladesh
779,535
12,102
720,471
46,962
Jordan
723,069
9,224
710,445
3,400
Serbia
705,185
6,646
673,038
25,501
Switzerland
679,510
10,729
617,283
51,498
Japan
665,547
11,255
579,446
74,846
Austria
635,780
10,455
612,523
12,802
UAE
543,610
1,626
523,778
18,206
Lebanon
534,968
7,569
492,270
35,129
Morocco
514,705
9,092
502,604
3,009
Malaysia
462,190
1,822
418,897
41,471
Nepal
439,658
4,669
327,653
107,336
Saudi Arabia
430,505
7,122
414,139
9,244
Bulgaria
413,320
17,194
360,002
36,124
Ecuador
405,783
19,442
342,878
43,463
Slovakia
387,162
12,168
370,076
4,918
Greece
373,881
11,322
335,156
27,403
Belarus
373,351
2,681
363,873
6,797
Panama
369,455
6,288
358,358
4,809
Kazakhstan
353,140
4,017
310,168
38,955
Croatia
349,084
7,664
334,206
7,214
Azerbaijan
328,994
4,754
312,460
11,780
Georgia
327,831
4,397
307,334
16,100
Bolivia
327,224
13,409
267,973
45,842
Tunisia
324,823
11,693
284,754
28,376
Paraguay
307,457
7,427
254,360
45,670
Palestine
303,270
3,401
288,891
10,978
Kuwait
290,006
1,681
275,745
12,580
Costa Rica
279,926
3,514
219,105
57,307
Dominican Republic
274,319
3,560
232,625
38,134
Ethiopia
264,960
3,951
215,734
45,275
Denmark
264,465
2,499
249,487
12,479
Lithuania
263,475
4,084
237,431
21,960
Ireland
254,870
4,941
237,168
12,761
Moldova
253,567
6,006
244,487
3,074
Slovenia
248,520
4,314
236,049
8,157
Egypt
242,120
14,150
179,261
48,709
Guatemala
240,170
7,845
219,456
12,869
Uruguay
231,901
3,318
201,367
27,216
Honduras
223,922
5,898
82,187
135,837
Armenia
220,447
4,301
207,464
8,682
Qatar
212,667
524
205,750
6,393
Venezuela
211,838
2,352
195,380
14,106
Oman
202,713
2,148
186,391
14,174
Bosnia
202,143
8,981
168,549
24,613
Bahrain
196,105
715
179,958
15,432
Libyan Arab Jamahiriya
181,179
3,085
167,629
10,465
Nigeria
165,612
2,066
156,387
7,159
Kenya
165,112
2,976
113,432
48,704
Macedonia
154,524
5,184
143,427
5,913
Myanmar
143,035
3,212
132,072
7,751
Sri Lanka
138,085
923
110,108
27,054
Albania
131,939
2,427
122,105
7,407
S. Korea
130,380
1,893
120,395
8,092
Latvia
127,053
2,248
115,670
9,135
Estonia
126,642
1,217
118,008
7,417
Algeria
125,059
3,360
87,137
34,562
Cuba
121,838
785
114,544
6,509
Norway
118,538
774
88,952
28,812
Kyrgyzstan
99,845
1,687
92,953
5,205
Montenegro
98,703
1,556
95,676
1,471
Uzbekistan
96,117
667
91,507
3,943
Thailand
96,050
548
62,316
33,186
Ghana
93,159
783
90,992
1,384
Zambia
92,356
1,260
90,699
397
China
90,815
4,636
85,894
285
Finland
89,686
931
46,000
42,755
Cameroon
74,946
1,152
70,497
3,297
El Salvador
70,915
2,178
66,418
2,319
Cyprus
70,571
342
39,061
31,168
Mozambique
70,315
826
68,314
1,175
Luxembourg
68,922
806
66,183
1,933
Afghanistan
63,412
2,733
54,634
6,045
Singapore
61,505
31
61,047
427
Namibia
50,733
704
47,776
2,253
Botswana
49,041
751
46,290
2,000
Mongolia
47,548
200
38,330
9,018
Jamaica
47,150
838
22,895
23,417
Côte d'Ivoire
46,520
294
45,977
249
Uganda
42,674
347
41,971
356
Maldives
41,308
87
27,428
13,793
Senegal
40,806
1,122
39,529
155
Madagascar
39,888
748
37,431
1,709
Zimbabwe
38,491
1,582
36,286
623
Sudan
34,272
2,446
27,949
3,877
Malawi
34,200
1,153
32,176
871
DRC
30,511
775
26,601
3,135
Malta
30,474
417
29,877
180
Australia
29,957
910
28,861
186
Angola
29,695
649
25,629
3,417
Cabo Verde
27,386
243
24,289
2,854
Rwanda
25,934
342
24,486
1,106
Gabon
23,734
143
20,270
3,321
Syrian Arab Republic
23,595
1,682
19,908
2,005
Guinea
22,719
151
20,341
2,227
Réunion
22,644
169
21,603
872
Cambodia
21,499
147
9,867
11,485
French Guiana
21,433
108
9,995
11,330
Mayotte
20,176
171
2,964
17,041
French Polynesia
18,797
141
18,617
39
Mauritania
18,767
457
17,999
311
Swaziland
18,497
671
17,786
40
Guadeloupe
16,017
221
2,242
13,554
Guyana
14,845
333
12,693
1,819
Trinidad and Tobago
14,814
256
9,744
4,814
Somalia
14,486
753
6,325
7,408
Mali
14,149
508
9,123
4,518
Papua New Guinea
13,707
136
11,034
2,537
Andorra
13,510
127
13,155
228
Burkina Faso
13,387
164
13,184
39
Tajikistan
13,308
90
13,218
0
Haiti
13,268
269
12,397
602
Togo
13,238
125
11,834
1,279
Belize
12,709
323
12,331
55
Curaçao
12,244
118
12,052
74
Hong Kong
11,819
210
11,516
93
Martinique
11,736
90
98
11,548
Suriname
11,572
221
10,034
1,317
Djibouti
11,389
151
11,221
17
Congo
11,343
148
8,208
2,987
Bahamas
11,024
216
9,967
841
Aruba
10,826
104
10,628
94
Lesotho
10,778
320
6,427
4,031
South Sudan
10,651
115
10,462
74
Seychelles
9,184
32
6,413
2,739
Benin
7,995
101
7,652
242
Equatorial Guinea
7,694
112
7,279
303
Nicaragua
7,086
184
4,225
2,677
Central African Republic
6,866
95
5,112
1,659
Iceland
6,526
29
6,422
75
Yemen
6,507
1,278
3,003
2,226
Gambia
5,934
175
5,648
111
Niger
5,326
192
4,936
198
San Marino
5,083
90
4,968
25
Chad
4,895
172
4,672
51
Saint Lucia
4,725
75
4,502
148
Gibraltar
4,286
94
4,189
3
Burundi
4,261
6
773
3,482
Sierra Leone
4,096
79
3,098
919
Channel Islands
4,057
86
3,956
15
Barbados
3,959
46
3,908
5
Timor-Leste
3,879
8
2,142
1,729
Comoros
3,860
146
3,688
26
Eritrea
3,822
12
3,639
171
Vietnam
3,816
35
2,657
1,124
Guinea-Bissau
3,743
67
3,418
258
Liechtenstein
2,981
58
2,887
36
New Zealand
2,645
26
2,601
18
Monaco
2,490
32
2,428
30
Bermuda
2,462
32
2,234
196
Turks and Caicos Islands
2,404
17
2,365
22
Sao Tome and Principe
2,320
35
2,270
15
Sint Maarten
2,272
27
2,213
32
Liberia
2,114
85
1,962
67
Saint Vincent and the Grenadines
1,932
12
1,769
151
Saint Martin
1,773
12
1,399
362
Caribbean Netherlands
1,590
17
1,558
15
Isle of Man
1,590
29
1,555
6
Lao People's Democratic Republic
1,498
2
513
983
Taiwan
1,290
12
1,107
171
Mauritius
1,277
17
1,130
130
Bhutan
1,276
1
1,121
154
Antigua and Barbuda
1,240
32
1,179
29
St. Barth
974
1
462
511
Diamond Princess
712
13
699
0
Faroe Islands
669
1
663
5
Cayman Islands
561
2
546
13
Tanzania
509
21
183
305
Wallis and Futuna
445
7
44
394
Brunei
232
3
220
9
British Virgin Islands
219
1
193
25
Dominica
178
0
176
2
Fiji
165
4
109
52
Grenada
161
1
160
0
New Caledonia
124
0
58
66
Anguilla
109
0
89
20
Falkland Islands (Malvinas)
63
0
63
0
Macao
49
0
49
0
Saint Kitts and Nevis
45
0
44
1
Greenland
31
0
31
0
Holy See (Vatican City State)
27
0
15
12
Saint Pierre Miquelon
25
0
25
0
Solomon Islands
20
0
20
0
Montserrat
20
1
19
0
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
7
0
Marshall Islands
4
0
4
0
Vanuatu
4
1
3
0
Samoa
3
0
2
1
Saint Helena
2
0
2
0
Micronesia
1
0
1
0
Updated on 14 May, 2021 18:26
spot_img

Có gì mới?

Bản tin nghiên cứu

AHA 2020 – Ngày 4: Sotagliflozin ghi điểm trong cả SCORED và SOLOIST-WHF

Trong một thập niên trở lại đây, càng ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ việc sử dụng các thuốc thuộc nhóm ức chế SGLT2 (SGLT2i)...

AHA 2020 – Ngày 3: Thử nghiệm STRENGTH – Dầu cá liều cao, kê toa không có ích lợi giảm biến cố tim mạch.

Thử nghiệm STRENGTH cho thấy, khi so với giả dươc chứa dầu bắp, thuốc kết hợp liều cao eicosapentaenoic acid (EPA) và docosahexaenoic acid (DHA) dùng 4...

AHA 2020 – Điểm tin Ngày 3: DAPT 1 tháng sau PCI trên bệnh mạch vành ổn định & không ổn định có đủ...

Liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT) trong 1 tháng trên bệnh nhân được tiến hành PCI  Đóng góp cho y văn: DAPT dùng trong 1 tháng...

Sử dụng thuốc

Facts

spot_img

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Khuyến cáo thực hành của Canada về đột quỵ, phiên bản thứ 7: Acetylsalicylic acid cho ngăn ngừa các biến cố mạch máu

Hằng năm nước Mỹ ước tính có 200 000 ca đột quỵ. Năm 2016, Canada gặp 270 000 bệnh nhân nhập viện cho bệnh tim, đột quỵ và sa sút trí tuệ do bệnh mạch máu. Tỉ lệ tử vong của các nhóm bệnh này là khoảng 1/3, cao hơn tất cả các bệnh ung thư gộp lại

Gilead ký giấy phép cho các công ty thuốc generic sản xuất và phân phối thuốc remdesivir tại 127 quốc gia

Trong vấn đề tìm cách giảm bớt những lo ngại về việc tiếp cận điều trị Covid-19 bằng thuốc remdesivir, Công ty Gilead Science (GILD) đã ký thỏa thuận với 5 công ty thuốc generic ở Ấn Độ và Pakistan để sản xuất và phân phối thuốc cho 127 quốc gia.

Hen suyễn kỳ thú: các lưu ý về liều sử dụng của ICS

Thông thường Dược sĩ hay có phản xạ xài kính lúp để tìm vấn đề sử dụng thuốc. Nhưng hãy cẩn thận, có một điều gọi là “Kế hoạch hành động cho hen suyễn” (Asthma action plan). Trong bản kế hoạch đó, chuyên gia về hen suyễn sẽ cùng nhân soạn ra những gì cần làm để quản lý tình trạng hen suyễn của bệnh nhân.

Các bước cơ bản kiểm tra toa thuốc

Hồ sơ thuốc hay đơn thuốc của các BN nhiều bệnh kèm thường dễ gây choáng. Và cảm giác không biết bắt đầu từ đâu là cảm giác hoàn toàn bình thường. Chỉ khi nào bạn nhìn toa nhiều thuốc của một bệnh nhân mới tinh tươm mà bạn cảm thấy thư giãn toàn tập, lúc đó mới là nguy hiểm.

Kết quả tích cực trong nghiên cứu về thuốc điều trị covid-19 của Gilead

Một nghiên cứu của chính phủ về remdesivir thuộc công ty Gilead, loại thuốc thử nghiệm có thể coi là được theo dõi chặt chẽ nhất để điều trị chủng virus corona mới, cho thấy loại thuốc này có tác dụng chống lại Covid-19, căn bệnh do virus gây ra.

Hot Topics