Thống kê Covid

All countries
228,955,299
Confirmed
Updated on 19 Sep, 2021 07:32
All countries
203,833,333
Recovered
Updated on 19 Sep, 2021 07:32
All countries
4,700,355
Deaths
Updated on 19 Sep, 2021 07:32

Dữ liệu toàn cầu

All countries
228,955,299
Ca
Updated on 19 Sep, 2021 07:32
All countries
203,833,333
Phục hồi
Updated on 19 Sep, 2021 07:32
All countries
4,700,355
Tử vong
Updated on 19 Sep, 2021 07:32
spot_img

TIÊU ĐIỂM TRONG TUẦN

DỮ LIỆU COVID THỜI GIAN THỰC

Quốc gia
Số ca mắc
Tử vong
Hồi phục
Số ca lưu hành
USA
42,866,805
691,562
32,483,226
9,692,017
India
33,448,163
444,869
32,671,167
332,127
Brazil
21,230,325
590,547
20,280,294
359,484
UK
7,400,739
135,147
5,958,691
1,306,901
Russia
7,254,754
197,425
6,485,264
572,065
France
6,949,519
116,002
6,626,486
207,031
Turkey
6,820,861
61,361
6,309,910
449,590
Iran
5,408,860
116,791
4,736,896
555,173
Argentina
5,238,610
114,367
5,093,351
30,892
Colombia
4,939,251
125,860
4,777,796
35,595
Spain
4,929,546
85,783
4,633,527
210,236
Italy
4,632,275
130,284
4,388,951
113,040
Indonesia
4,188,529
140,323
3,983,140
65,066
Germany
4,146,128
93,555
3,882,700
169,873
Mexico
3,564,694
271,303
2,916,271
377,120
Poland
2,897,395
75,487
2,659,020
162,888
South Africa
2,880,349
86,116
2,728,961
65,272
Ukraine
2,348,381
54,875
2,230,852
62,654
Philippines
2,347,550
36,583
2,126,879
184,088
Peru
2,166,419
198,976
0
1,967,443
Malaysia
2,082,876
23,067
1,840,450
219,359
Netherlands
1,983,252
18,111
1,893,588
71,553
Iraq
1,972,705
21,775
1,857,873
93,057
Czechia
1,686,182
30,430
1,650,536
5,216
Japan
1,668,136
17,097
1,564,097
86,942
Chile
1,646,994
37,339
1,603,507
6,148
Canada
1,571,327
27,384
1,498,486
45,457
Bangladesh
1,541,300
27,182
1,498,654
15,464
Thailand
1,476,477
15,363
1,330,019
131,095
Pakistan
1,223,841
27,206
1,132,726
63,909
Israel
1,220,397
7,511
1,127,750
85,136
Belgium
1,219,814
25,497
1,133,872
60,445
Sweden
1,144,982
14,734
1,101,847
28,401
Romania
1,144,893
35,456
1,078,434
31,003
Portugal
1,061,371
17,902
1,009,517
33,952
Morocco
918,126
13,876
880,091
24,159
Serbia
860,431
7,733
752,254
100,444
Kazakhstan
860,424
10,726
787,450
62,248
Switzerland
823,074
11,010
736,388
75,676
Hungary
817,159
30,123
779,777
7,259
Jordan
812,681
10,606
789,634
12,441
Cuba
792,933
6,733
747,064
39,136
Nepal
783,910
11,028
747,800
25,082
UAE
732,299
2,073
723,941
6,285
Austria
722,357
10,889
688,015
23,453
Tunisia
699,224
24,442
668,933
5,849
Vietnam
677,023
16,857
448,368
211,798
Greece
629,498
14,433
587,957
27,108
Lebanon
617,662
8,232
580,346
29,084
Georgia
595,264
8,541
559,996
26,727
Saudi Arabia
546,479
8,656
535,450
2,373
Guatemala
528,588
12,999
475,701
39,888
Belarus
514,446
3,991
501,659
8,796
Ecuador
505,860
32,559
443,880
29,421
Costa Rica
505,163
5,949
406,660
92,554
Sri Lanka
502,758
12,022
431,036
59,700
Bolivia
496,950
18,654
451,049
27,247
Bulgaria
481,728
19,985
422,355
39,388
Azerbaijan
470,985
6,280
430,717
33,988
Panama
464,038
7,170
452,809
4,059
Paraguay
459,622
16,126
441,547
1,949
Myanmar
444,871
17,016
395,855
32,000
Kuwait
411,124
2,438
407,824
862
Slovakia
402,066
12,569
383,292
6,205
Croatia
391,109
8,493
374,170
8,446
Uruguay
387,555
6,048
379,883
1,624
Palestine
382,584
3,909
348,211
30,464
Ireland
374,143
5,179
323,325
45,639
Honduras
357,654
9,491
108,262
239,901
Dominican Republic
355,013
4,027
345,996
4,990
Denmark
354,393
2,625
345,948
5,820
Venezuela
354,239
4,291
338,231
11,717
Ethiopia
332,003
5,115
298,112
28,776
Libyan Arab Jamahiriya
329,824
4,490
244,991
80,343
Lithuania
315,949
4,793
292,502
18,654
Oman
303,309
4,092
293,618
5,599
Egypt
296,276
16,951
249,793
29,532
S. Korea
285,931
2,404
257,449
26,078
Slovenia
282,935
4,494
265,498
12,943
Moldova
281,216
6,586
266,724
7,906
Mongolia
275,146
1,108
262,158
11,880
Bahrain
274,179
1,388
272,012
779
Armenia
253,600
5,131
236,088
12,381
Kenya
246,296
4,980
236,803
4,513
Qatar
235,386
604
233,116
1,666
Bosnia
225,857
10,203
192,218
23,436
Zambia
208,422
3,638
203,998
786
Nigeria
201,630
2,654
190,288
8,688
Algeria
201,425
5,681
137,775
57,969
Macedonia
186,549
6,437
166,851
13,261
Norway
181,765
841
88,952
91,972
Kyrgyzstan
177,722
2,588
172,189
2,945
Botswana
172,252
2,343
167,318
2,591
Uzbekistan
168,437
1,188
162,055
5,194
Albania
162,173
2,574
146,827
12,772
Afghanistan
154,539
7,199
122,522
24,818
Latvia
150,156
2,640
141,576
5,940
Mozambique
149,981
1,903
145,382
2,696
Estonia
149,314
1,325
139,550
8,439
Finland
136,206
1,051
46,000
89,155
Zimbabwe
127,739
4,563
120,263
2,913
Namibia
126,708
3,466
122,040
1,202
Montenegro
125,728
1,839
115,890
7,999
Ghana
125,005
1,118
119,601
4,286
Uganda
122,083
3,123
95,879
23,081
Cyprus
116,494
534
90,755
25,205
Cambodia
104,094
2,109
97,227
4,758
El Salvador
99,701
3,090
89,326
7,285
China
95,689
4,636
90,126
927
Rwanda
95,117
1,206
45,429
48,482
Australia
85,648
1,162
63,378
21,108
Cameroon
85,414
1,368
80,433
3,613
Maldives
83,494
229
81,544
1,721
Jamaica
79,127
1,777
50,641
26,709
Luxembourg
77,189
834
75,209
1,146
Singapore
76,792
60
70,124
6,608
Senegal
73,622
1,845
69,155
2,622
Malawi
61,337
2,256
51,840
7,241
Côte d'Ivoire
58,889
561
56,591
1,737
DRC
56,387
1,068
30,858
24,461
Réunion
52,643
358
51,126
1,159
Guadeloupe
52,480
668
2,250
49,562
Angola
52,307
1,388
46,025
4,894
Fiji
49,880
566
35,929
13,385
Trinidad and Tobago
48,400
1,413
42,902
4,085
Swaziland
45,352
1,194
43,085
1,073
Madagascar
42,898
958
41,322
618
French Polynesia
40,178
593
33,500
6,085
Martinique
39,745
555
104
39,086
French Guiana
38,266
235
9,995
28,036
Sudan
38,000
2,875
31,916
3,209
Cabo Verde
37,052
329
35,813
910
Malta
36,952
453
35,486
1,013
Suriname
36,746
803
26,488
9,455
Mauritania
35,380
765
33,588
1,027
Syrian Arab Republic
30,519
2,120
23,007
5,392
Guinea
30,136
370
28,277
1,489
Guyana
29,345
713
24,978
3,654
Gabon
27,643
175
26,149
1,319
Togo
24,519
213
20,165
4,141
Benin
21,450
146
17,294
4,010
Haiti
21,338
597
19,166
1,575
Seychelles
20,943
114
20,245
584
Mayotte
20,125
176
2,964
16,985
Bahamas
20,030
504
17,727
1,799
Somalia
19,004
1,063
9,191
8,750
Timor-Leste
18,994
103
17,003
1,888
Lao People's Democratic Republic
18,814
16
5,568
13,230
Papua New Guinea
18,542
204
17,892
446
Belize
18,532
389
16,518
1,625
Tajikistan
17,084
124
16,960
0
Taiwan
16,129
839
15,144
146
Curaçao
16,031
156
15,399
476
Aruba
15,221
158
14,790
273
Andorra
15,124
130
14,941
53
Mali
15,060
545
14,215
300
Lesotho
14,395
403
6,830
7,162
Mauritius
14,243
50
1,854
12,339
Burundi
14,189
38
773
13,378
Burkina Faso
14,025
172
13,681
172
Congo
13,701
183
12,421
1,097
Nicaragua
13,025
202
4,225
8,598
Hong Kong
12,158
213
11,869
76
Djibouti
11,960
157
11,688
115
South Sudan
11,805
121
11,195
489
Iceland
11,404
33
11,017
354
Central African Republic
11,309
100
6,859
4,350
Channel Islands
11,269
97
10,804
368
Equatorial Guinea
11,063
137
9,490
1,436
Saint Lucia
10,399
150
7,801
2,448
Gambia
9,867
330
9,504
33
Yemen
8,630
1,638
5,363
1,629
Isle of Man
7,141
38
6,790
313
Eritrea
6,671
40
6,618
13
Sierra Leone
6,392
121
4,374
1,897
Barbados
6,358
57
5,366
935
Guinea-Bissau
6,078
130
5,227
721
Niger
5,951
201
5,685
65
Liberia
5,777
283
5,458
36
Gibraltar
5,476
97
5,296
83
San Marino
5,388
90
5,240
58
Chad
5,026
174
4,837
15
Brunei
4,957
26
3,335
1,596
Bermuda
4,218
38
2,942
1,238
Comoros
4,104
147
3,942
15
Sint Maarten
4,070
59
3,840
171
New Zealand
4,060
27
3,639
394
Grenada
3,841
50
1,347
2,444
Saint Martin
3,646
47
1,399
2,200
New Caledonia
3,531
22
58
3,451
Liechtenstein
3,405
60
3,297
48
Monaco
3,290
33
3,218
39
Sao Tome and Principe
3,040
43
2,582
415
Turks and Caicos Islands
2,800
21
2,663
116
Dominica
2,758
8
2,125
625
Saint Vincent and the Grenadines
2,728
14
2,332
382
British Virgin Islands
2,642
37
2,555
50
Antigua and Barbuda
2,603
55
1,584
964
Bhutan
2,597
3
2,593
1
Caribbean Netherlands
1,969
18
1,827
124
Saint Kitts and Nevis
1,632
9
909
714
St. Barth
1,548
2
462
1,084
Tanzania
1,367
50
183
1,134
Faroe Islands
1,059
2
1,029
28
Cayman Islands
774
2
720
52
Diamond Princess
712
13
699
0
Greenland
464
0
362
102
Wallis and Futuna
445
7
438
0
Anguilla
331
0
317
14
Falkland Islands (Malvinas)
67
0
63
4
Macao
63
0
63
0
Montserrat
32
1
29
2
Saint Pierre Miquelon
31
0
31
0
Holy See (Vatican City State)
27
0
27
0
Solomon Islands
20
0
20
0
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
7
0
Palau
5
0
2
3
Marshall Islands
4
0
4
0
Vanuatu
4
1
3
0
Samoa
3
0
3
0
Saint Helena
2
0
2
0
Micronesia
1
0
1
0
Updated on 19 Sep, 2021 07:32
spot_img

Có gì mới?

Bản tin nghiên cứu

AHA 2020 – Ngày 4: Sotagliflozin ghi điểm trong cả SCORED và SOLOIST-WHF

Trong một thập niên trở lại đây, càng ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ việc sử dụng các thuốc thuộc nhóm ức chế SGLT2 (SGLT2i)...

AHA 2020 – Ngày 3: Thử nghiệm STRENGTH – Dầu cá liều cao, kê toa không có ích lợi giảm biến cố tim mạch.

Thử nghiệm STRENGTH cho thấy, khi so với giả dươc chứa dầu bắp, thuốc kết hợp liều cao eicosapentaenoic acid (EPA) và docosahexaenoic acid (DHA) dùng 4...

AHA 2020 – Điểm tin Ngày 3: DAPT 1 tháng sau PCI trên bệnh mạch vành ổn định & không ổn định có đủ...

Liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT) trong 1 tháng trên bệnh nhân được tiến hành PCI  Đóng góp cho y văn: DAPT dùng trong 1 tháng...

Sử dụng thuốc

Facts

spot_img

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

IDSA guideline – Khuyến nghị thuốc điều trị Covid-19

Lược dịch & biên tập: Nguyễn Công Thành, SV Dược Hutech Hiệu đính: Phạm Phương Hạnh, RPh, MSc Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ -...

Toàn cảnh thị trường Dược phẩm Việt Nam năm 2020 và dự đoán cho năm 2021

Viết bởi: Phạm Phương Hạnh, RPh, MSc và Đặng Hữu Đức, sinh viên Dược Hà nội Bức tranh toàn cảnh năm 2020 và những lý...

Canada khuyến cáo tạm ngưng chích Covid vaccine AstraZeneca cho người lớn dưới 55 tuổi

Hội đồng tư vấn quốc gia về chủng ngừa (NACI) của Canada khuyến cáo không nên sử dụng Covid vaccine AstraZeneca cho người lớn...

Phần 4 – Quan điểm điều trị từ Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ: Ngăn ngừa các biến chứng tại đơn vị Hồi sức...

VALI đề cập đến tổn thương phổi do thở máy xâm lấn (do thông khí cơ học xâm lấn) và được đặc trưng bởi tình trạng viêm, tạo màng hyalin và tăng tính thấm thành mạch.

Ngăn ngừa & điều trị sẹo lồi/sẹo phì đại

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Hương BSc. Bùi Hoàng Thanh Long BPharm, MSc Hướng dẫn & hiệu đính: Phạm Phương Hạnh, RPh, MSc Sẹo là kết quả khó...

Hot Topics